Norrnäs bönehusförening

Föreningen sköter om byns bönehus, som finns på Gamla landsvägen 20 och som ägs av Svenska Lutherska Evangeliföreningen.

Styrelse

Ordförande Majen Norrholm
Viceordförande Bernt Snickars
Sekreterare Anders Enlund
Kassör Lillemor Enlund

Kontakt

Majen Norrholm
Tel. 050 3495310
Anders Enlund
Tel. 050 5868339
Lillemor Enlund
Tel. 050 5711966

Den 21 september 2013 inledde bönehusföreningen sitt jubileumsår med anledninga av att hundra år gått sedan bönehuset kom till