Fiske- och vattenvård

Utplantering av sikyngel vid Flaskärets båthamn den 23 oktober 2013


Upprensning av dikena vid Abborrströmsviken  och Backgrundsfladan för att säkerställa fiskens vårlek, hösten 2013
Fisktrappan vid Flatskärspotten åtgärdades vårvintern 2013.

Allt arbete har skett i samverkan med Fiskargillet


Utplantering av lakyngel vid Flittsundet den 4 maj 2013